Västernorrlands Försäljning och Auktion

Finansiering


Betalning för objekt där Västernorrlands Försäljning & Auktion är säljare kan ske enligt följande:
Insättning på bankgiro 5972-6992

Postväxel (under bankkontors öppettid)
Betalning för objekt där Norrlandsmaskiner Sälj AB är säljare kan ske enligt följande:

Insättning på bankgiro 920-6129

Postväxel (under bankkontors öppettid)Betalning för objekt där annan näringsidkare är säljare sker enligt särskild överenskommelse med denne.
Nyheter

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Västernorrlands Försäljning & Auktion HB | Mob: 070-263 56 29 | Svartviksvägen 10, 862 33 Kvissleby | Email: info@vfauktioner.se